Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az Ex3 Smart Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Vikend telep 9, adószám: 27050022-2-05), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

Üzemeltető:  

Ex3 Smart Kft.

Székhely:  

3527 Miskolc, Vikend telep 9.

Adószám:  

27050022-2-05

Cégjegyzék szám: 

05-09-032053

E-mail cím: 

kapcsolat@ex3smart.com

Telefonos elérhetőség:

+36 30 140 20 32

Telephely / üzlet :

3532 Miskolc, Andrássy u. 23.

Számlaszám:

10102718-36207300-01005009

 

A szerződés nyelve: magyar


A tárhely-szolgáltató adatai:

Üzemeltető:

Shopmasters-Informatika Kft.

Székhely:

2200 Monor, Ady Endre u. 24.

Adószám:

23130232-2-13

Cégj. szám:

13-09-188909

E-mail cím:

kapcsolat@shopstart.hu

Bankszámlaszám:

10700206-66227144-51100005 (CIB Bank)


A Shopmasters Kft. székhelyének országa és országkódja: Magyarország (HU)

 

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat

értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről

szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok

kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A jelenlegi Általános szerződési feltételek 2020. 05. 06. napjával hatályos és visszavonásig érvényes.

1.3. Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: www.mobilomhoz.hu.

Altalános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja, illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!

1.4. Rendelkezésre állás.

A szolgáltató a webáruházban megjelent nyitvatartási és ügyfélszolgálati időben áll rendelkezésre ügyfelei számára.

Továbbá a szolgáltató lehetőséget biztosít telephelyén nyitvatartási időben a személyes konzultációra, illetve székhelyre vagy elektronikus tárhelyre küldött levelek átvételétől számított 8 munkanapon belüli válaszadást garantál.

Adatkezelési szabályok

1.5. A szolgáltató adatvédelmi tájékoztatójának elérhetőségére: https://www.ex3smart.hu/adatvedelem

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A webáruházunkban megjelenített termékek online és személyesen is

megvásárolhatók.

A termékek 27% Áfát tartalmazzák, de a házhozszállítási díjat nem.

A termékek házhozszállítási díja meg találhatók a https://www.ex3smart.hu/szallitasi-feltetelek, oldalon.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a

termékekről fotót jelenített meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a

valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja

Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A rendelés menetének részletes leírása, a bejelentkezésről a termék kosárba

helyezéséig a  https://www.ex3smart.hu/utmutatooldalon érhető el.

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék

törlése, ár ellenőrzése stb.)

Amennyibe a fent felsorolt hibákkal kapcsolatos észrevétele van vagy módosítani szeretne rendelésén úgy azt a https://www.ex3smart.hu/kapcsolat oldalon keresztül vagy elektronikus levélben a kapcsolat@ex3smart.com email címre küldött levélben teheti.

1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása

Webáruházukban 2 menüpontban külön szedve olvashat a fizetési és szállítási lehetőségeinkről bővebben.

Webáruházunkban fizethet kényelmesen bankkártyával vagy átutalással is, de lehetőség van az áru átvételekor készpénzben vagy utánvéttel való fizetésre is.

Fizetési lehetőségek részletes leírása: https://www.ex3smart.hu/fizetesi-feltetelek

A webáruházunkban megrendelt termékeket országosan is házhoz szállítjuk.

Szállítási lehetőségek részletes leírása: https://www.ex3smart.hu/szallitasi-feltetelek

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének

megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.

Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől

számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48

órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati

kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása

akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor

az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben

megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása üzletünk nyitvatartási ideje alatt a rendelések beérkezési sorrendjében folyamatosan történik.

1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül.

Amennyiben a szolgáltató nem tudja teljesíteni ezen határidőig a rendelés, úgy egyeztethet a megrendelővel későbbi teljesítésről. Ha azonban azt a megrendelő ennek okán visszautasítja az nem minősül szerződésszegésnek és fizetési kötelezettséget nem von maga után.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a

szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót

haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul,

de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

1.15/2 Amennyiben nem a Szolgáltató hibájából nem teljesül a határidőn belüli szállítás, mint pl. szállító / kézbesítési hiba, illetve az átvevő elérhetőségének hibája azért a Szolgáltató felelőségre nem vonható.

1.15/3 A felhasználó / megrendelő által át nem vett csomagok szerződésszegésnek minősülnek és fizetési kötelezettséget von maga után.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt

termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől,

visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete... (mikor élhet vele a vásárló, mikor nem,

haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja a webáruház az árat,

kivételek stb.)

Részletes leírást a https://www.ex3smart.hu/utmutato  oldalon a Vásárlástól való elállás pontban olvashat és letöltheti a ehhez szükséges dokumentumot.

Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre átlagosan 12 hónap garanciát vállalunk, de ettől eltérő esetek is lehetnek. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk.

Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság

szabályai.

Bővebb információt a következő oldalunkon talál: https://www.ex3smart.hu/garancia-jotallas

Panaszkezelés

1.19. A webshop tájékoztatja a fogyasztót a panaszügyintézés helyéről és annak módjáról.

Panaszával élhet:

·         Levélben az Ex3 Smart Kft. 3527 Miskolc, Vikend telep 9. címre küldve.

·         Elektronikus úton a kapcsolat@ex3smart.com e-mail címre küldött levelében.

·         Személyesen az Ex3 Smart mobile shop üzletében, 3532 Miskolc, Andrássy u. 23

·         Telefonon nyitvatartási időben a +36 46 541-365 telofonszámon

Panaszát minden esetben jegyzőkönyvben rögzítjük adataival együtt és azokat legalább 5 évig tároljuk.

 

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30

(harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a

Miskolci Bíróság/Törvényszék illetékességét.

 

Miskolc, 2020. május hó 06 nap


Békéltetőtestület / Fogyasztóvédelem

Termék kifogásokkal és problémáival kapcsolatban kéjük elsősorban hozzánk forduljanak, hogy azt megfelellőképpen kezelni tudjuk és megopldást talájunk. https://www.ex3smart.hu/kapcsolat

Amennyiben úgyitéli meg, hogy hatósági beavatkozásra van szükség úgy azoknak elérhetőségeit az alábbi linkekre kattintva online felületen is megteheti.

A Borsod-Abaúj- Zemplén megyei békéltetőtestület elérhetősége az az alábbi címre kattintva online elérhető: http://www.bekeltetes.borsodmegye.hu/
                                                                                                                                                                                                                   Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 376.
                                                                                                                                                                                                                    E-mail: bekeltetes@bokik.hu 

A Budapesti Békéltetőtestület az alábbi címre kattintva online elérhető: http://bekeltet.hu/hirek/online-vitarendezes/                                     
 
A nemzeti fogyasztóvédelem elérhetősége az alábbi címre kattintva online elérhető: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap